EKO OKUL

EKO OKUL

EKO OKULLAR PROGRAMI NEDİR ?

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Sürdürülebilirlik; daimi olma yeteneğidir. Yani bir taraftan ihtiyaçları elde ederken diğer taraftan kullanılan kaynağın en az zarar görmesini gözetmektir. Katılımcıların yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım'da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla Eko-Okul olan kurumlar sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol alırlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, Yönetim başta olmak üzere Okul müdürünün ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır.

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.

HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

PROGRAMIN FAYDALARIProgramın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

- Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,

- Karar verme yeteneği gelişir,

- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın okula faydaları şöyledir;

- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

- Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

- Okul öğrencilerce sahiplenilir,

- Yerel, ulusal, boyutta tanınır,

- İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

PROGRAM GEREKLERİ

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.

- Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,

- Çocukların, her aşamadaki etkinliklere katılımlarını sağlama,

- Çalışanların aktif katılımı,

- Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.

 

 

 

PAYLAŞ
Copyright © 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.