HABERLER

BİLİŞSEL GELİŞİMDE “ÖRÜNTÜ”

BİLİŞSEL GELİŞİMDE “ÖRÜNTÜ”

Örüntü, bir nesne ya da olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yinelenmesidir. Okul öncesi dönemde örüntüyü iyi kavrayan, örüntü kurarken başarılı olan çocuklar okuma-yazmaya daha rahat geçerler. Okumak harflerin, kelimelerin cümlelerin belli bir anlam çerçevesinde zihinde şekillenmiş halidir. Özelden bütüne giderek öğretim sağlayan sistemimizde, beyin akıp giden harfleri bir anlam yükleyerek şekillendirir ve anlar. Örüntüler, şarkı söylerken, dans ederken, oyun oynarken, doğa olaylarını incelerken karşımıza çıkabilir. Bu bağlamda; çocuğun örüntü bilgisi değerlendirerek fırsatlar sunulabilir. Anaokulumuzda somut materyaller ile renk ve şekil örüntülerine yer veriyor, ritim çalışmalarını örüntü halinde tekrar ediyor, çocuklarımızın bilişsel alandaki gelişimini destekliyoruz.

Fotoğraflar

PAYLAŞ
Copyright © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır.