HABERLER

VELİ KATILIMLI ORFF DERSİ

VELİ KATILIMLI ORFF DERSİ

Orff eğitimi doğaçlama, dans, ritm, drama ve hareketi esas alıp, çocuğun kendini özgürce dışa vurabileceği temeller üzerine inşa edilmiştir. Orff eğitiminin temel amaçlarından birisi çocuğun bedensel olarak müziği dışa vurma ihtiyacının olduğudur. Bu esaslar göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem için oldukça uygun bir yaklaşımdır. Okul öncesi dönem çocuğunun müzik algılarının geliştirilmesi konusunda Orff yaklaşımı oldukça önemlidir.

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Nilay Beceren öğretmenimiz rehberliğinde çocuklarımız orff yaklaşımı ile tanışmış olup, çeşitli aktiviteler yaparak gelişimleri desteklenmiştir. Çocuklarımızın bir yıl boyunca derste neler yaptığını merak eden velilerimiz 4 Haziran Pazartesi günü okulumuzun yan bahçesinde Orff dersi alan öğrencilerimiz ile birlikte katılım sağlamışlardır. Velilerimiz tıpkı çocuklar gibi orff dersinin eğlencesini ve kolektif çalışma şeklini gözlemleme şansı yakalamışlardır.

Fotoğraflar

PAYLAŞ